Pichaingung nomi kioit  Ko otindiot ne achame  Kobaten chokyin komabet  Neletu “achamin”
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme nandi traduction

Poème d'amour nandi (naandi), la langue des peuples nandis du groupe kalenjin au Kenya. Poeme nandi (kalenjin) une langues nilotique méridionale, rattachée aux langues soudaniques orientales.

Les Nandis sont une population nilotique qui vit dans le district du même nom du coté de Kapsabet sur les hauts plateaux de l'Ouest du Kenya. Ils sont agriculteurs et éleveurs de bétail. Les femmes accomplissent la majeure part des travaux agricoles et la traite des vaches. Ils sont patrilinéaires et se regroupent par des segments en clans localisés. Le mariage, comme dans bon nombre de sociétés d'éleveurs, implique une importante compensation matrimoniale en bétail. Du point de vue de l'organisation politique, seuls certains individus se distinguent par leurs fonctions rituelles (devins). Les Nandis sont répartis selon un système complexe de classes d'âge de type cyclique.
Poèmes africains