صورت ڇعیڼ شیشس مڼز  ڇھ میعڼ اکھ بهتریڼ ڼظم  رآوآڹ چھ جڵد یه مگر  محبت چھم چوڼ, ڵڧظ چھٴم أخری
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme kashmiri, traduction Arslan Qadri

Poème d'amour kashmiri (cachemiri)... (avec l'alphabet arabe modifié). Cette langue dardique indo-iranienne du Cachemire (Inde et Pakistan), est l'une des 22 langues de l'Inde. 6 millions de locuteurs comprendront ce poème kashmiri.
Le Cachemire est une contrée montagneuse partagée entre l'Inde le Pakistan et la Chine. Peut-être est-ce d'une de ces trois portions de territoire qu'un jour elle m'écrira.