صورتك فى المراية  اجمل قصايد شعرى  بسرعة حتختفى  بس  دى اخر مرة بقولك فيها انى بحبك
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en égyptien par Hala Hossny

Poème d'amour égyptien

صورتك فى المراية

اجمل قصايد شعرى

بسرعة حتختفى بس

دى اخر مرة بقولك فيها انى بحبك

صورتك فى المراية

اجمل قصايد شعرى

بسرعة حتختفى بس

دى اخر مرة بقولك فيها انى بحبك

Copyright 00043024 © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
fleche Poème Français fleche
Poème marocain - Poème arabe - Poème maltais
Poème d'amour égyptien: L’arabe égyptien est le dialecte ayant le plus grand nombre de locuteurs (80 millions). Du fait du rayonnement de l'Égypte il est compris par des gens parlant des variétés d'arabe assez éloignées. Ce poème égyptien, est traduit dans le dialecte arabe le plus enseigné, les autres étant l'algérien, le marocain, le tunisien, et le syro-libano-palestinien. Le dialecte égyptien est une base d'arabe avec des ajouts de copte, français, turc et anglais. Si vous êtes curieux, allez dans la zone des langues rares, voir ma traduction en hiéroglyphes égyptiens.
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient