ستا انځور په هېنداه کې دی  کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی  خو ژر کوه چې ورکېږي  د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme pashto, traduction Mohammad Basir Sulaimankhil

Lecture audio Nisar Ulhaq
Poème pashto (afghan, pachtoune) de Kaboul, langue indo-iranienne parlée en Afghanistan. C'est l'une des deux langues officielles avec le dari. Poeme d'amour pashto pour de jolies boucles brunes, refletant tout le miroir de l'Afghanistan.
46 millions de gens parlent le pastho. On trouve aussi des pachtophones au Pakistan et en Iran. Il s'écrit en alphabet arabe à lire de droite à gauche et on le trouve sous forme de nombreux dialects.
L'Afghanistan a une population essentiellement rurale qui est composée d'une dizaine d'ethnies parmis lesquelles les Pachtouns qui sont majoritaires.

Une romanisation du poème

sta anzwr ph hendah ke da

kwm che zma tr ṭwlw ṣ̌kla sh'er da

khw jr kwh che wrkeẓ̌y

d wrwsty zl lparh rabande granh ae