الشعراء

الشعراء  كل الشعراء ليس لديهم سوى  موضوعا واحدا  .. أنت  إنه أنت دائما  أنت نفسك  دائما  مع اختلاف صغير  هو بعض القرون  من أجل إخراج جديد يليق بك

Poème Les Poètes Copyright © Bellon Poete
Traduction arabe

Poèmes et poésie, Les Poètes en arabe Poemes et poesie, poemes d'amour

 

Traduction arabe du poème d'amour les poètes. Leur poésie est elle différente?
Le temps, l'histoire et la géographie ne sont qu'un seul poème