Οι ποιητές

Le Poème d'amour en grec :  Οι ποιητές  Έχουν πάντα ένα πράγμα να πούν...  Εσύ!  Πάντα εσύ...  Το ίδιο πράγμα!  Πάντα το ίδιο πράγμα....  Με ακριβώς ως διαφορά  μερικοί αιώνες του διαστήματος  για να σας αποτελέσει πάλι...

Poème Les Poètes Copyright © Bellon Poete
Traduction "grec" Konstantina


Lecture audio du poeme

Poèmes et poésie, Les Poètes en grec Poemes et poesie, poemes d'amour

 

Poème d'amour les poètes traduit en grec. Poème où le poète remonte aux sources de l'antiquité, aux premiers mythes.