ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ  κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν  ἀλλὰ  βίασον ἐκλύεται  τελεύταιόν μου  σε φιλῶ  ἐστίν.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme grec ancien en écriture boustrophédon
Traduction Martina Dal Zotto professeur agrégé

Poème d'amour attique (grec ancien), ici en écriture boustrophédon (changement alternatif du sens du tracé, ligne après ligne).
C'est dans cette langue morte, la langue de l’Athènes antique, qu'a été écrite, la littérature grecque classique.