ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ  κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν  ἀλλὰ  βίασον ἐκλύεται  τελεύταιόν μου  σε φιλῶ  ἐστίν.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en grec ancien en écriture boustrophédon
par Martina Dal Zotto professeur agrégé

Poème d'amour grec ancien

ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ

κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν

ἀλλὰ βίασον ἐκλύεται

τελεύταιόν μου σε φιλῶ ἐστίν.

ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ

κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν

ἀλλὰ βίασον ἐκλύεται

τελεύταιόν μου σε φιλῶ ἐστίν.

Copyright 00043024 © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
fleche Poème Français fleche
Poème grec - Poème chypriote
Poème d'amour attique (grec ancien), le dialecte d'Athènes, ici en écriture boustrophédon (changement alternatif du sens du tracé, ligne après ligne, de gauche à droite puis de droite à gauche et ainsi de suite). C'est dans cette langue morte, la langue de l’Athènes antique, qu'a été écrite, la littérature grecque classique. Les poètes tragiques, Aristophane, Thucydide, Platon et Démosthène l'utilisaient. La place privilégiée d'Athènes, explique que ce soit l'attique qui ait été introduit par Alexandre dans ses conquêtes orientales. En Grèce cette koiné, se substituera progressivement à tous les autres dialectes. C'est au 1er millénaire que cette langue commune va subir ses principales modifications qui, par l'intermédiaire du byzantin aboutiront au grec moderne. L'écriture boustrophédon semble être la tendance naturelle qu'on eu les hommes pour les premières écritures. Les enfants quand ils commencent à écrire auraient eux aussi cette tendance naturelle à inverser le sens de l'écriture des lignes. La littérature grecque ancienne s'étend sur 15 s.. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les premières oeuvres parvenues jusqu'à nous, sont l'aboutissement d'une poésie chantée par les aèdes. La poésie didactique d'Hesiode, la poésie amoureuse de Sappho sont une magnifique floraison qui s'épanouit dans tous les domaines de la poésie. Les philosophes Xénophane, Parménide, Empédocle s'expriment en vers. Vers -500 c'est l'age d'or de cette littérature avec Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Hérodote. Jusqu'en -200 apparait une nouvelle veine poétique élégante et travaillée, c'est la poésie dite "alexandrine", le poème didactique (Aratos), la poésie bucolique (Théocrite).
Poèmes d'amour - Poèmes rares