ἡ εἰκόνη σου εἰς τῷ καθρέπτῃ  κάλλιστόν μου πόιημά ἐστιν  ἀλλὰ  βίασον ἐκλύεται  τελεύταιόν μου  σε φιλῶ  ἐστίν.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme grec ancien en écriture boustrophédon
Traduction Martina Dal Zotto professeur agrégé

Poème d'amour attique (grec ancien), ici en écriture boustrophédon (changement alternatif du sens du tracé, ligne après ligne, de gauche à droite puis de droite à gauche et ainsi de suite).
C'est dans cette langue morte, la langue de l’Athènes antique, qu'a été écrite, la littérature grecque classique.
L'écriture boustrophédon semble être semble être la tendance naturelle qu'on eu les hommes pour les premières écritures.
Les enfants quand ils commencent à écrire auraient eux aussi cette tendance naturelle à inverser le sens de l'écriture des lignes.