Ang saimong imahin sa salming  Ang sakuyang pinakamagayong tula  Pero dai ka maghaloy ta mawawara  Ini an huri Namumuotan kita.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme bicolano, traduction Mommy

Poésie traduite en filipino bicolano, langue de la péninsule de Bicol aux Philippines.