Ang hulagway nimo sa salamin  Maoy maanindot kong balak;  Apan sa kalit lamang nawala;  Mao kini ang akong katapusan: “Gihigugma ko ikaw”
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme cebuano, traduction Desi Lozada skype: sagittarian65

Lecture audio
Petit poème traduit en cebuan (cebuano, visayan), langue de la région des Visayas parlée notamment à Cebu aux Philippines. Aujourd'hui il est supplanté par le tagalog, il y a peu encore, il le dépassait par le nombre de ses locuteurs! Il y a tout de même 38 millions de Philippins à le parler si l'on ajoute les régions de Bohol, Negros, Leyte, et les côtes nord et ouest de Mindanao. Mon poème d'amour a donc toutes les chances de s'envoler là-bas, pour se poser sur le coeur d'une jolie visaya. Quant à Cebu, c'est une ile toute en longueur densément peuplée, située au beau milieu de la région Visaya. Cette ile est exploitée de manière intensive, que cela soit au niveau agricole et pour ses mines de charbon, cuivre et fer.
Poèmes philippins