اينداره

ستا انځور په هېنداه کې دی

کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی

خو ژر کوه چې ورکېږي

د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې

Pause animation La Glace Copyright © http://pouemes.free.fr
Traduit en pachtou par Mohammad Basir Sulaimankhil

Lecture audio Nisar Ulhaq
Retourner

La romanisation

Sta anzwr ph hendah ke da

Kwm che zma tr ṭwlw ṣ̌kla sh'er da

Khw jr kwh che wrkeẓ̌y

D wrwsty zl lparh rabande granh ae

Version originale
Poème Français
ستا انځور په هېنداه کې دی  کوم چې زما تر ټولو ښکلی شعر دی  خو ژر کوه چې ورکېږي  د وروستي ځل لپاره راباندې ګرانه یې
Retourner

Jolies boucles brunes

Poème d'amour pachtou (د مينې شعر), de Kaboul, pour tes jolies boucles brunes, refletant tout le miroir de l'Afghanistan.

Le pachtou

Le pachtou (afghan, pachto, pashto), est la langue indo-iranienne parlée en Afghanistan. C'est l'une des deux langues officielles avec le dari. 46 millions de gens parlent le pachto. On trouve aussi des pachtophones, au Pakistan et en Iran. Il s'écrit en alphabet arabe à lire de droite à gauche et on le trouve sous forme de nombreux dialectes. L'Afghanistan est un pays a population essentiellement rurale qui est composée d'une dizaine d'ethnies, parmis lesquelles, les Pachtous ou Afghans ou Pathans qui sont majoritaires.
Langues iranniennes (hors Iran)
Poème kasmiri - Poème tadjik - Poème baloutchi - Poème ossète - Poème talyche
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient