مْراية

صورتك فالمراية

اجمل قصايدي

سربي قرايها قبل ما تمشي

راها آخر مرة كنقول فيها كنبغيك

Pause animation La Glace Copyright © http://pouemes.free.fr
Traduit en marocain & voix خاتم نعيمة

Lecture audio Naima (de Salé)
  • Copier le poème
  • Imprimer le poème

Une translitteration

Swrtk falmrayة

Ajml qsaydy

Srby qrayha qbl ma tmshy

Raha akhr mrة knqwl fyha knbghyk

Version originale
Poème Français
إنها آخر مرة أقول فيها أحبك أسرعي ستختفي أجمل قصائد شعري صورتك في المرآة

Le marocain

Poème d'amour marocain, darija de Rabat (دارجة) . Au royaume du Maroc, ce dialecte maghrébin est aussi bien compris par les arabophones que les berberophones. On compte au moins deux variantes du darija, celle des villes, et celle des bédouins, qui incorpore de mots berbères. Avec près de 35 millions d'habitants pour le comprendre, ce dialecte de l'arabe reste incontournable.
Langues arabes
Poème égyptien - Poème arabe - Poème maltais
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient