آینه

تصوير تو در آينه

زيباترين شعر منه

ولي زود باش چون محو مي شه

اين آخرين دوستت دارمه

Pause animation La Glace Copyright © http://pouemes.free.fr
Traduit en farsi par Sahar & Ahmad

Lecture audio Fery Rahi
  • Copier le poème
  • Imprimer le poème

Une romanisation.

Tswyr tw dr aynh

Zybatryn sh'er mnh

Wly zwd bash chewn mhw my shh

Ayn akhryn dwstt darmh

Version originale
Poème Français
تصوير تو در آينه زيباترين شعر منه ولي زود باش چون محو مي شه اين آخرين دوستت دارمه

Langue farsi

Ce poème iranien (شعر عاشقانه) sera compris par 80 millions de personnes, en Iran, Afghanistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. C'est au travers du miroir, qu'elle verra son reflet persan, celui des charmes de la Perse en 4 vers. Le persan (iranien, farsi, parsi) est la plus importante des langues vivantes de la branche iranienne. La forme pratiqué à Téhéran, tend à effacer les différences dialectales. Le dari qui est langue officielle en Afghanistan, présente quelques différences notables avec le persan, mais la langue littéraire est sensiblement la même. Vers -600, le vieux perse, langue de l'empire achéménide, commence à évoluer vers une forme du moyen iranien, le Palavi (langue des Parthes), en empruntant au parthe et au sogdien. A cela s'ajoute l'absorption de vocabulaire arabe, après la conquête arabe. Le persan moderne lui diffusera vers le Tadjikistan et l'Afghanistan.

La littérature persane

L'iran pays millénaire et patrie des Perses qui y sont majoritaires, garde toute la splendeur du légendaire empire Perse de Darius le Grand. Le farsi s'écrit de droite à gauche avec l'alphabet arabe. La littérature persane est d'une richesse complexe. Elle apparait au 9eme s. Et se répend de l'Asie mineure à l'Inde. La poésie persane est dotée d'une technique élaborée dès le temps de Rudaki, elle a adoptée de l'arabe le distique, la rime permet de définir la forme des poèmes: quand dans un poème elle est entre deux hémistiches du distique on parle de poème masnavi; la rime entre les distiques caractérise le rhazal et la qasidé, poèmes d'une à trois dizaines de distiques, le premier étant un chant d'amour. La prose persane apparait après la poésie. Il est impossible de ranger dans des genres littéraires les grandes oeuvres persanes. L'oeuvre de Nezami est sur le versant de l'avenir. Si le passé reste présent au poète celui-ci est plus sensible à la psychologie des personnages, au pur amour et à l'idéalisme. Hafiz de Chiraz, Omar Khayyam "Ce soir, ta petite bouche suffit à tous mes désirs. Donne-moi du vin, rose comme tes joues.", voilà deux poètes iraniens très célèbres, mais ont-ils écrits tous leurs rhazals, tous leurs quatrains, tous leurs poèmes? Est-ce important? L'éclat de ce beau passé littéraire pèsera jusqu'au 19eme s. Où des hommes comme Dehkhoda, Djamal Zadeh, Sadeq Hedayat ou Bozorg Alavi transforment la forme de la littérature persane. L'évolution de la poésie est plus complexe car on ne rompt pas facilement avec la tradition, mais après le poète Nima Yuchidj, une poésie nouvelle prend son essor, citons Tavalloli, Naderpur, Chamlu, Akhavan-e Sales et Farrokhzad, dont les poèmes portent toutes les déchirures de la modernité.
Langues iraniennes (d'Iran)
Poème gilaki - Poème mazandarani - Poème behbahani
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient