ته عکس آینهء دِلِه  مِه قشنگترین شِر هسّه  سَی کِن دَ از بِین شوونه  وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme mazandarani, traduction Bahram (Mehran & Hoda)

La version mazandarani (mazanderani) de mon ptit poème d'amour (4 millions de locuteurs). Cette langue iranienne, appelée aussi tabari est parlée dans la province du Mazandéran.
C'est une langue qui contrairement à d'autres est très écrite, et est voisine du gilaki. Mazandaran est une région du nord de l'Iran qui borde la Caspienne et le mazandarani appartient à la branche nord ouest des langues iraniennes.