ته عکس آینهء دِلِه  مِه قشنگترین شِر هسّه  سَی کِن دَ از بِین شوونه  وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en mazandarani par Bahram (Mehran & Hoda)

Poème d'amour mazandarani

ته عکس آینهء دِلِه

مِه قشنگترین شِر هسّه

سَی کِن دَ از بِین شوونه

وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه

ته عکس آینهء دِلِه

مِه قشنگترین شِر هسّه

سَی کِن دَ از بِین شوونه

وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه

Copyright 00043024 © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
Version originale fleche Poème français
Poème gilaki - Poème farsi - Poème behbahani
La version mazandarani (mazanderani) de mon ptit poème d'amour pour UNE parmis 4 millions de locuteurs. Cette langue iranienne, appelée aussi tabari est parlée dans la province du Mazandaran (Mazanderan), là où ELLE habite. SA langue, est une langue qui contrairement à d'autres est très écrite, et est voisine du gilaki. Mazandaran est une région du nord de l'Iran qui borde la Caspienne sur la côte méridionale, et le mazandarani, appartient à la branche nord ouest des langues iraniennes.
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient