Kalangkang anjeun dina pangilo  Puisi nu pang endahna  Na kunaon gancang sirna  Dina panungtungan rasa katresna kuring ka anjeun
Pause animation  Poème Copyright ©
Poeme soundanais, traduction Atty Rahardi

Lecture audio Ayin Setiawaty
La traduction du poème d'amour dans la langue des soundanais qui vivent dans la région ouest de Java ouest.
Parlée par 35 millions d'indonésiens, le soundanais est la deuxième langue régionale d'Indonésie.