ຮູບພາບຂອງເຈົ້າທີຢູ່ໃນກະຈົກ  ຄືຄຳກອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອຂ້ອຍ  ແຕ່ໃນບໍ່ຊ້າພາບນັ້ນກໍ່ຫາຍໄປ  ນັ້ນຄືສິງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້ອຍຈະບອກວ່າ  ຮັກຈົ້າ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme lao, traduction Anola Samounty

Le poème d'amour en lao (laotien), la langue du groupe thai du Laos et de pays voisins, plus la diaspora 40 millions de gens. Poème lao de tes petits yeux bridés dans la jungle de vientiane.
L'alphabet laotien est dérivé de celui du siamois. Je n'ai pas encore réussi à faire une translittération des 4 petites lignes du poème. Peut-être n'est-ce pas nécessaire vu la beauté de ces signes.