နှလုံးသားထဲက မင်းပုံရိပ်က  ကိုယ့်အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာ  ခဏတာ ပျောက်မသွားခင်  ဖွင့်ဟချင်တာ ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme myanmar, traduction Anna Patrick & Kyaw Kyaw Soe

Lecture audio Htoo Myat
Tout ce poème d'amour myanmar (birman) est dans ses yeux. De Naypyidaw à Rangoon au milieu des chats sacrés de Birmanie, elle se mire dans les fleuves, où se reflète ce poème myanmar.
Le birman est la langue officielle de la Birmanie pour 30 millions de personnes, il fait partie des langues lolo-birmanes et vient d'un dialecte du centre de la Birmanie. L'écriture birmane sépare peu les mots, j'espere que vous l'apprécierez pour sa beauté.

Une translittération de mon poème

nhalônthadèka minbôn-yeikka

koya-ahnitthetsôn kabya

kanada pyaukmathwagin

pwangahagyinda koymin-gogyittè