နှလုံးသားထဲက မင်းပုံရိပ်က  ကိုယ့်အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာ  ခဏတာ ပျောက်မသွားခင်  ဖွင့်ဟချင်တာ ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme myanmar, traduction Anna Patrick & Kyaw Kyaw Soe

Lecture audio Htoo Myat
Tout ce poème d'amour myanmar (birman) est dans ses yeux.
De Naypyidaw à Rangoon au milieu des chats sacrés de Birmanie, elle se mire dans les fleuves, où se reflète ce poème myanmar.