Meng yi le ging di fanxie,  Xi du gu zui meili di xipian,  Danxi ha ni wei jiu xiaoxi le,  Gien xi du gu zui hou di gu ai meng.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme zhuang liujiang, traduction & voix 雪梅 周

Lecture audio
Traduction de mon poème d'amour en dialecte zhuang liujiang... écrit en pinyin du mandarin
C'est la langue non chinoise la plus parlée en chine (15 millions de locuteurs)... Le dialecte wuming en est la référence.