ภาพของคุณที่สะท้อนในกระจกเงา  เป็นภาพที่สวยงามที่สุด  แต่ทำไมภาพนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็ว  และนั่นคือความรักครั้งสุดท้ายของฉัน
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme thai, traduction

Lecture audio Thachakorn Poolsab

Thailande et thailandaise pour un poème d'amour thai (siamois, thailandais).
Des rêves d'érotisme, et miroir des plus grands emportements amoureux dans ce poème thai.