Sənin güzgüdə surətin Mənim ən uğurlu poeziyamdır. Lakin tələs, o gözdən itir Bu mənim sənə son etirafımdır: Mən səni sevirəm.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme azéri, traduction Sima

Lecture audio Vusala

Poème azéri dans la Langue officielle de l'Azerbaïdjan.
Un poème d'amour azéri (azerbaidjanais) au reflet des bords de la caspienne