صورت ڇعیڼ شیشس مڼز  ڇھ میعڼ اکھ بهتریڼ ڼظم  رآوآڹ چھ جڵد یه مگر  محبت چھم چوڼ, ڵڧظ چھٴم أخری
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme kasmiri, traduction Arslan Qadri

Poème d'amour kasmiri (cachemiri, kashmiri). Cette langue dardique indo-iranienne du Cachemire (Inde et Pakistan), est l'une des 22 langues de l'Inde. 6 millions de locuteurs comprendront ce poème kashmiri. Tu es sans doute en ce moment, sur le territoire pakistanais, car c'est avec l'alphabet arabe modifié que je t'écris. Prendras-tu un peu de ton temps pour lire mon poème dans ta glace? Je pense que oui! Enfin nous verrons bien si un jour tu m'écris! Il existe deux variétés de kasmiri: le musulman qui compte de nombreux emprunts à l'arabe et au persan, et l'hindou, qui comporte de nombreux mots d'origine sanskrite. Profondément influencée par la littérature persane, dont elle a repris les thèmes et les images poétiques, la littérature kasmiri a pris son essor au 14eme s. avec Lal Ded, à laquelle ont succédé des chansons lyriques et mystiques. On doit à Hatim des contes populaires, et à Rasul Mir et à Mahjur la perpétuation de la tradition du rhazal. La littérature moderne, elle, compte en la personne d'Abdul Ahad Azad, un poète exceptionel, qui s'élève contre les préjugés, et appelle à la justice sociale. Le Cachemire est une contrée montagneuse partagée entre l'Inde le Pakistan et la Chine.

Toi qui m'écrira, de laqu'elle de ces trois portions de territoire tes ancêtres viennent-ils?
Poèmes d'Inde