Mendira jote ka spekji,  është më e bukura kalimere,  Tundu se fshinjet,  është fundi imë të kam mall.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme arberesh, traduction Carlo

Traduction du poeme d amour en arberesh

Poème d'amour en arberesh. Poème des Arberias
Dialecte des émigrants albanais du sud de l'italie arrivés au le moyen age.