Ubuso bakho yisibuko  Ubuhle besaga sami  Shesha ngoba kuzo nyamalala  Yikugcina kwami ukuthi ngiyakuthanda
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme ndébélé, traduction Fadzi M

Nouvelle traduction africaine: Le poème en ndébélé du sud, en provenance directe du Transvaal d'Afrique du sud.