Sintfunti sakho esibukweni  Silandzelo sami lesihle kakhulu  Kodvwa sheshisa sitonyamalala  Kwekugcina ngitsi ngiyakutsandza
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme swati, traduction Saisse Chechene

Poème d'amour traduit en siswati (swati), une langue nationale du Swaziland.
Cette langue bantou du groupe Nguni compte environ 3 millions de locuteurs en Afrique du sud et au Swaziland.