Moriti wa gago seiponeng  Ke leboko lame le lentle go fetisa  Itlhaganele kapele o ise o nyelele  Ke mafoko ame a bofelo ke a go rata
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme tswana, traduction Tobena Ogomoditse

Le poème d'amour dans sa traduction tswana... langue majoritaire au Botswana et langue officielle d'Afrique du Sud.
Le tswana (setswana) est une langue bantoue parlée également en Namibie et au Zimbabwe.