Xifaniso xa wena ka xivoni,  I xiphato xa mina xo sasekooo,  kambe hi ku hatlisa xa nyamalala,  “ndza ku rhandza” wo hetelela
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme tsonga, traduction Nkateko Mgimeti

Traduction du poème en langue xitsonga, parlée par les Tsonga (Shangaan), ainsi qu'au Mozambique.
Le tsonga est l'une des 11 langues officielles d'Afrique du sud (3,5 millions de locuteurs).